Abrakadabra: magična reč i njeno poreklo

Danas mađioničari često koriste reč abrakadabra dok izvode svoje trikove, ali da li ste znali koje je poreklo i pravo značenje ove reči? Ova drevna magična formula imala je široku upotrebu tokom srednjeg veka i bila je poznata po svojoj navodnoj moći da leči bolesti i pruža zaštitu. Istorija, značenje i moć reči Abrakadabra Teorije […]
Starinska knjiga i sveća - spremne za zapis magične reči ABRAKADABRA

Danas mađioničari često koriste reč abrakadabra dok izvode svoje trikove, ali da li ste znali koje je poreklo i pravo značenje ove reči? Ova drevna magična formula imala je široku upotrebu tokom srednjeg veka i bila je poznata po svojoj navodnoj moći da leči bolesti i pruža zaštitu.

Istorija, značenje i moć reči Abrakadabra

Teorije o poreklu

Postoji više teorija o nastanku reči „abrakadabra“:

 1. Aramejski jezik: Prema jednoj teoriji, reč dolazi iz aramejskog jezika, od izraza „avra kadavra“ sa značenjem „stvaram kako govorim“.
 2. Grčki jezik: Druga teorija tvrdi da je reč nastala od grčkog „abraksas“ – kako su pripadnici gnostičke filozofije zvali boga. Pomoću grčke numerologije, ova reč se zapisivala kao 365, što odgovara broju dana u godini.
 3. Hebrejski jezik: Jedna teorija objašnjava da je „abrakadabra“ nastalo od sažimanja reči za Oca, Sina i Svetog duha, od „Ab, Ben, Ruach hakodesh“.

Moć reči Abrakadabra

Ova reč, sastavljena od devet slova, nosila je duboko simboličko značenje i verovalo se da ima moć da otkloni razne bolesti, izleči groznice i pruži zaštitu od zlih sila.

Srednjovekovni čarobnjak u plavoj odori daje talisman bolesnoj ženi u palati.

Srednjovekovni talismani, kao što je ABRAKADABRA, izražavali su veru u isceljujuću snagu magije.

Reč abrakadabra prvi put je spomenuta u delu „Liber medicinalis“ rimskog lekara i mudraca Kvinta Serena Samonika u 3. veku nove ere. Verovatno je da on nije sam izmislio reč, već da je korišćena znatno ranije i među Rimljanima i među Grcima. Ovaj rimski lekar navodi da je reč abrakadabra lek za nepoznate, smrtonosne bolesti; treba je zapisati na komadu pergamenta, umotati u komad lanenog platna i nositi oko vrata kao amajliju.

Magični raspored slova

Reč abrakadabra se često ispisivala u obliku obrnutog trougla, gde se reč postepeno skraćuje za jedno slovo u svakom redu dok ne ostane samo jedno slovo na dnu. Ovaj raspored slova, koji se morao ponavljati devet puta, verovalo se da upravlja silama koje talisman nastoji da zarobi.

ABRAKADABRA
ABRAKADABR
ABRAKADAB
ABRAKADA
ABRAKAD
ABRAKA
ABRAK
ABRA
ABR
AB
A

Mitološka povezanost

Formule poput abrakadabre često su se povezivale sa starim simbolizmom i božanstvima. Verovalo se da se ovaj talisman povezuje sa jednim od imena Mitre, boga Sunca, prinositelja žrtve i spasitelja. Poput amajlija, talismana i pentakala, ove formule pružaju čoveku zaštitu, dovodeći ga u sklad sa zakonima koji upravljaju svetom i u vezi sa višim silama.

Portret Mitre, boga Sunca, sa zlatnim simbolima i krunom.

Mitra, bog Sunca, prikazan sa zlatnim simbolima i krunom, oličava snagu i zaštitu u mitološkoj tradiciji.

Reč abrakadabra se takođe povezivala sa medicinskim tretmanima i ritualima, često je nošena kao amulet kako bi se bolesnici zaštitili od bolesti i zla.

Istorijski kontekst

U srednjem veku, magične reči i formule bile su sastavni deo svakodnevnog života. Ljudi su verovali u njihovu moć da leče, štite i donose sreću. Abrakadabra je bila samo jedan od mnogih talismana koji su korišćeni u tu svrhu. Ova reč se koristila ne samo za lečenje već i u raznim magijskim ritualima za zaštitu i sreću. U to vreme, ljudi su često nosili natpise sa rečju abrakadabra oko vrata u formi amuleta, verujući da će im to doneti zaštitu od bolesti poput kuge.

Prema nekim svedočanstvima, Rimljani su nosili amajlije poput onih iz teksta Serena Samonika, verujući da one leče bolesti „izvlačeći“ ih kroz ponavljanje i skraćivanje reči. U 17. veku, u „Mučnom putovanju kapetana Edvarda Fentona“, Ema Tejlor zapisala je da je izlečeno dve stotine ljudi tako što su im stavljene „abrakadabre“ oko vrata, a vek kasnije nešto slično pominje i Danijel Defo u „Dnevniku iz godine kuge“.

Zanimljivosti

 • Prva zabeležena upotreba: Abrakadabra se prvi put pominje u spisima rimskog lekara Kvintusa Serena Samonika u drugom veku nove ere.
 • Korišćenje u magiji: Osim za lečenje, abrakadabra se koristila i u raznim magijskim ritualima za zaštitu i sreću.
 • Savremena upotreba: Danas je abrakadabra najpoznatija kao magična reč koju koriste mađioničari, ali njeno istorijsko značenje i dalje fascinira istraživače i ljubitelje mistike.

Anegdotski podaci

Postoje brojni anegdotski podaci iz srednjeg veka koji sugerišu da je abrakadabra zaista pomogla ljudima u nevolji. Priče o izlečenjima i zaštiti od zlih duhova često su povezane sa ovom magičnom reči. Ljudi su verovali da nošenje talismana sa natpisom abrakadabra može zaustaviti groznicu, lečiti rane i čak zaštititi od kuge. Iako ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju efikasnost ovih praksi, njihova popularnost u to vreme svedoči o dubokoj veri ljudi u moć magije i mistike.

Zaključak

Abrakadabra je simbol kako verovanja u moć reči i simbola mogu da oblikuju našu stvarnost i da nas povežu sa višim silama. Iako je danas često viđena kao deo scenske magije, njena istorija i značenje pružaju dubok uvid u ljudsku potrebu za zaštitom i harmonijom sa svetom oko nas.

DODATAK

– samo za radoznale –

lustracija reči ABRAKADABRA u obliku obrnutog trougla, okružena zvezdama i planinama.

Kako kreirati talisman Abrakadabra

Kreiranje talismana abrakadabra je jednostavan proces koji zahteva nekoliko osnovnih materijala i koraka. Evo kako možete to uraditi:

Materijali:

 • Parče pergamenta, papira ili tkanine
 • Pero i mastilo (najbolje crno)
 • Vezica ili lančić za nošenje

Koraci:

  1. Priprema materijala: Pronađite parče pergamenta, papira ili tkanine. Tradicionalno se koristio pergament, ali savremeni papir može takođe poslužiti.
  2. Pisanje reči Abrakadabra: Na vrhu papira napišite reč „ABRAKADABRA“. U sledećem redu napišite istu reč, ali uklonite poslednje slovo, tako da piše „ABRAKADABR“. Nastavite ovaj proces sve dok ne ostane samo jedno slovo „A“ u poslednjem redu.
  3. Ritual pisanja: Dok pišete svaku liniju, usredsredite se na svoju nameru – bilo da je to zaštita, lečenje ili uklanjanje negativnih uticaja. Možete izgovarati molitve, mantre ili afirmacije koje su povezane sa vašom željom.
  4. Sklapanje talismana: Nakon što ste završili sa pisanjem, preklopite papir tako da se smanji na veličinu koja je pogodna za nošenje. Uvijte ga u vezicu ili lančić koji ćete nositi oko vrata ili ga stavite u džep kao amajliju.
  5. Aktivacija talismana: Za dodatnu moć, možete talisman posvetiti ili „napuniti“ na ritualan način. Ovo može uključivati meditaciju, molitve ili izlaganje talismana mesečevoj svetlosti preko noći.

Koraci za aktivaciju talismana Abrakadabra

 1. Meditacija i fokus:
  • Pronađite mirno mesto gde možete da se opustite i meditirate. Fokusirajte se na svoju nameru – bilo da želite zaštitu, lečenje ili otklanjanje negativnih energija.
  • Držite talisman u rukama i duboko dišite, usmeravajući svoju energiju i nameru u talisman.
 2. Izgovaranje molitvi ili afirmacija:
  • Dok držite talisman, možete izgovarati molitve, mantre ili afirmacije koje su povezane sa vašom željom. Na primer:
   • „Neka ovaj talisman štiti mene i moje voljene.“
   • „Neka ovaj talisman donese zdravlje i blagostanje.“
 3. Izlaganje prirodnim elementima:
  • Izložite talisman mesečevoj svetlosti preko noći, posebno tokom punog meseca, kako bi se „napunio“ energijom.
  • Takođe možete zakopati talisman u zemlju na nekoliko sati ili ga izložiti sunčevoj svetlosti.
 4. Ritual sa svećom:
  • Upalite belu sveću i držite talisman iznad plamena (ali ne preblizu) dok izgovarate svoju molitvu ili afirmaciju.
  • Vizualizujte kako svetlost sveće puni talisman pozitivnom energijom.
 5. Koristite simbole i biljke:
  • Položite talisman na oltar ili posebno mesto gde držite druge svete predmete, biljke ili kristale.
  • Koristite biljke poput žalfije, tamjana ili lavande za pročišćenje talismana, prolazeći talisman kroz dim.

Primer ritualne aktivacije Abrakadabra:

 1. Pronađite mirno mesto gde možete meditirati.
 2. Držite talisman u rukama i fokusirajte se na svoju nameru.
 3. Upalite belu sveću i izgovarajte molitvu:
  • „Neka ovaj talisman Abrakadabra donese zaštitu i zdravlje. Neka njegove moći budu aktivirane za moje dobro i dobro onih koje volim.“
 4. Vizualizujte kako svetlost sveće puni talisman energijom.
 5. Nakon rituala, nosite talisman ili ga držite na sigurnom mestu.

Ovi koraci su samo primeri i možete ih prilagoditi prema svojim ličnim verovanjima i praksama. Ključ je u nameri i veri u moć talismana.