Astrološki sati u jednom danu

Kao što svaki dan u mesecu ima svoju numeričku vibraciju, tako i svaki sat u danu ima određenu astrološku frekvenciju, što umnogome utiče na oscilacije našeg bioenergetskog naboja.

Ovo je od posebnog značaja za sat našeg rođenja, ako znamo da se uticaj određenih planeta naizmenice smenjuje u krugu od 24 sata. Naime, nije svejedno da li smo rođjeni izjutra, u podne, ili kasno uveče. Neke svoje postupke, stavove i raspoloženja bolje ćemo razumevati ukoliko znamo numeričku vibraciju sata našeg rođenja. Krug od 24 sata podeljen je na šest numeričkih stanica.

Prva numerička stanica je između nula i četiri sata, druga između 4 i 8 sati, treća između 8 i 12, četvrta između 12 i 16, peta između 16 i 20, i šesta, poslednja između 20 i 24, tj. nula sati.

ZA ROĐENE IZMEĐU NULA I ČETIRI SATA

Vi ste tihe i smirene prirode. Volite da sanjarite i gradite kule u oblacima. Imate bujnu maštu, ali se teško snalazite u svetu fizičke stvarnosti. Rođeni ste fantast i pesnik, pa vas stoga ljudi ne razumeju. Pomalo ste mesečar i vetropir, no, imate plemenitu dušu.

ZA ROĐENE IZMEĐU ČETIRI I OSAM SATI

Vas odlikuju hitrina i sklad. Uporni ste i istrajni u svim poslovima, a naročito u praktičnim stvarima. Kao malo ko snalazite se u svetu svagdašnje realnosti. Težite za time da drugima budete uzor, da se iz trena dokazujete i potvrđujete.

ZA ROĐENE IZMEĐU OSAM I DVANAEST SATI

Vi ste biće od vere, nade i optimizma. Živahni ste, čili, vazda u stvaralačkom nemiru. Svuda zračite nesebičnu ljubav i magnetsku toplinu. Čulni ste i produhovljeni. Imate naklonosti prema umetnosti i filozofiji, odlikuju vas vrline i talenti.

ZA ROĐENE IZMEĐU DVANAEST I ŠESNAEST SATI

Vedri ste, živahni, čili, okretni, puni energije. Za vas su kao bogomdani praktični poslovi. Dobar ste govornik, matematičar i fizičar. Ali ništa manji ni književnik ne biste bili, samo kad bi usmerili svoju energiju u tom pravcu. Rečju, vi ste osoba svestrano nadarena, u mnogim profesijama i zanatima može se uspešno ispoljiti vaš kreativni duh.

ZA ROĐENE IZMEĐU ŠESNAEST I DVADESET SATI

Vi ste nemirnog, lutalačkog duha, pomalo nervčik i vetropir. Pokreti su vam dinamični, reči opšte i snažne, brzo mislite i delate. Želite što više toga da zgrabite od života, volite život u svim vidovima i oblicima. Često menjate odluke i stavove, preduzimate u isti mah po nekoliko poslova. Ko vas ne poznaje dobro, pomislio bi da ste brzopleti, ali vi ste i te kako savesni u svemu što radite.

ZA ROĐENE IZMEĐU DVADESET I DVADESETČETIRI SATA

Umereni ste, uporni i istrajni na svim poljima. Težite za tim da dominirate nad stvarima i situacijama. Imate sklonosti ka filozofiji i književnosti racionalni ste i produhovljeni. Magnetski delujete na okolinu, autoritet ste u porodici i društvu, među prijateljima i rodbinom. Pomalo delujete robusno i nadmeno, a to je stoga što odviše verujete u sebe, što ste puni samopouzdanja, životne i kreativne energije.

osnovni astroloski tipovi numerologija

OSNOVNI ASTROLOŠKI / NUMEROLOŠKI TIPOVI

SOLARNI TIP

Rođeni između cetiri sata izjutra i deset sati uveče. Karakteristike: vedri, živahni, optimistički raspoloženi, racionalni, praktični, puni svetlosti i životne energije. Solarni tip ima numerelošku vrednost 1, 3, 5, 7 i 9. Ako sada saberemo brojeve unutar solarnog tipa, dobijamo broj 25, odnosno 2+5= 7. Dakle, 7, je broj solarnog tipa.

LETNJI TIP

Rođeni između 30. aprila i 31. oktobra. Karakteristike: racionalni, preduzimljivi, praktični, ekstravertni, uravnoteženi, zimogrožljivi. Letnji tip ima numerološku vrednost 5, 6, 7, 8, 9 i 1. Ako sada saberemo brojeve unutar letnjeg tipa dobijamo broj 9.

LUNARNI TIP

Rođeni izmeđju deset sati uveče i četiri sata izjutra. Karakteristike: tihi, blagi, nenametljivi, pomalo setni, pesimistički raspoloženi, rođeni sanjari i pesnici. Lunarni tip ima numerelošku vrednost 2, 4, 6, 7. Ako sada saberemo brojeve unutar lunarnog tipa: 2+4+6+8=20, odnosno, 2+0=2, što znači da  je 2 – broj lunarnog tipa.

ZIMSKI TIP

Rođeni između 31. oktobra i 30. aprila. Karakteristike: filosofični, meditativni, manje praktični, nervčici, podjednako ekstravertni i intravertni, lako podnose hladnoću. Ako sada saberemo brojeve unutar zimskog tipa dobijamo broj 6.

Znači, solarni i letnji tip imaju numerološku vrednost 7, odnosno 9, dok lunarni i zimski tip – 2, odnosno 6. U gotovo svim okultnim učenjima neparni brojevi (naročito 7 i 9) simbolizuju Sunce, dan, svetlost, vedrinu i optimizam, dok parni brojevi ( posebno 2 i 6) označavaju Mesec, noć melanholiju, svet senki i pesimizam.

Zaključak

Kao što smo istražili u ovom tekstu, svaki sat rođenja nosi sa sobom jedinstvenu astrološku i numerološku frekvenciju koja može dati uvid u karakteristike i potencijale jedinke. Međutim, važno je naglasiti da se astrologija i numerologija baziraju na simboličkim interpretacijama koje mogu varirati u zavisnosti od različitih tradicija i pristupa unutar ovih oblasti. Stoga, interpretacije i značenja koja su predstavljena u tekstu treba shvatiti kao jedan od mnogih mogućih načina tumačenja i ne kao apsolutne istine.

Ovaj svet metafizičkih učenja je širok i raznolik, i svaka osoba može imati jedinstveno iskustvo i razumevanje koje se ne mora nužno poklapati sa opšte prihvaćenim tumačenjima. Zato pozivamo čitaoce da istražuju različite perspektive i pristupe unutar astrologije i numerologije, kako bi pronašli one koji najbolje rezonuju sa njihovim ličnim iskustvima i uverenjima. Kroz otvoren um i istraživački duh, svako može otkriti bogatstvo znanja i mudrosti koje ove drevne prakse nude