Tetraktis, matematika i muzika

Tetraktis, matematika i muzika

Tetraktis je drevni simbol koji ima ključnu ulogu u pitagorejskoj numerologiji. To je geometrijski oblik sastavljen od deset tačaka raspoređenih u četiri reda: jedan, dva, tri i četiri, formirajući trougao. Svaki red predstavlja redosled prirodnih brojeva, a zbir svih...
Numerologija: Datum Rođenja i Sudbina

Numerologija: Datum Rođenja i Sudbina

Broj životne staze je neophodan da se odredi veza: datum rođenja i sudbina. Ovaj broj je izveden iz vašeg datuma rođenja i ključan je u numerologiji za razumevanje ličnosti, potencijala i životnih izazova. Ovaj broj, kao numerološki kompas, otkriva jedinstvene aspekte...
Astrološki sati u jednom danu

Astrološki sati u jednom danu

Kao što svaki dan u mesecu ima svoju numeričku vibraciju, tako i svaki sat u danu ima određenu astrološku frekvenciju, što umnogome utiče na oscilacije našeg bioenergetskog naboja. Ovo je od posebnog značaja za sat našeg rođenja, ako znamo da se uticaj određenih...