Astrologija kao naučna disciplina

Astrologija kao naučna disciplina

Ako se osvrnemo na istoriju čovečanstva primetićemo da je čovek još od davnina (od praistorije i starog veka) posmatrao zvezde i proučavao nebo. Period pre naše ere obeležile su vavilonska, egipatska, grčka, rimska civilizacija i mnoge druge. Zvezde su bile predmet...