Tetraktis, matematika i muzika

Tetraktis, matematika i muzika

Tetraktis je drevni simbol koji ima ključnu ulogu u pitagorejskoj numerologiji. To je geometrijski oblik sastavljen od deset tačaka raspoređenih u četiri reda: jedan, dva, tri i četiri, formirajući trougao. Svaki red predstavlja redosled prirodnih brojeva, a zbir svih...