Astrologija i duhovne transformacije

Svaka individua kroz svoj život susreće se sa važnim „sudbinskim“ osobama i učestvuje u „sudbinskim“ situacijama. Put duše svakog od nas zapisan je u natalnoj karti, a jedan od najtežih zadataka astrologa jeste da odredi odakle duša dolazi, čemu teži, koji je njen zadatak u ovom životu i na koji način se transformiše da bi dosegla vrhunac u svom životu. Svi ovi zadaci nemaju značaj samo za inividuu već su oni namenjeni višem dobru odnosno imaju ključan značaj za evoluciju čovečanstva.

astrologija-duhovne-transformacije

Ezoteristi tvrde da se u čovekovom biću protežu dve struje :

1. Udaljavanje od Izvora (Boga)
2. Vraćanje Izvoru

Težnja čovečanstva je, prema svim religijama, da se vrate Izvoru a da bi to postigli rođeni su u svetu u kome patnja postoji. Patnja se javlja ne poštujući duhovna načela svih religija (Hrišćanska crkva daje zapovesti, Budisti teže ka prosvetljenju da bi prestala samsara itd…) Kako se rešiti patnje, čime je ona izazvana i šta uraditi da bi čovek naučio svoju lekciju i prestao da pati, pitanja su na koja astrologija daje odgovore. Patnja se može materijalizovati u teškim emotivnim odnosima, nemogućnosti ispunjenja sopstvenih ciljeva, društvenog neprihvatanja itd… Svakako naučiti životnu lekciju koja je neminovna nije ni malo lako, ali astrologija u mnogome pomaže.

Za analizu ove vrste prvenstveno se posmatra položaj Plutona i mesečevih čvorova, njihov međuodnos i dispozitori. Osoloboditi se patnje znači doživeti transformaciju: da zamre staro da bi se izrodilo novo (simbolika Plutona). Položaj Plutona u znaku i kući govori o tome koje vrste akcija je Duša individue sprovodila i ukazuje na tačku karmičkog čvora koji je neophodno transformisati i osloboditi frustrirane energije. Tačka transformacije jeste tačka polariteta Plutona, a znak polariteta govori o tome koji je krajnji cilj transformacije. Prema ovom mehanizmu, individua se oslobađa karmičke patnje i u velikoj meri ublažava emocionalne patnje koje su mu nametnute kao karmički teret.

Vuk Pavlović