Astrologija kao naučna disciplina

Ako se osvrnemo na istoriju čovečanstva primetićemo da je čovek još od davnina (od praistorije i starog veka) posmatrao zvezde i proučavao nebo. Period pre naše ere obeležile su vavilonska, egipatska, grčka, rimska civilizacija i mnoge druge. Zvezde su bile predmet obožavanja i njima su pripisivane natprirodne moći u vidu božanstva. Neka božanstva bila su savršena, a neka su bila nalik ljudima – imali su mane i vrline.

astrologija kao naucna disciplina

Još tada je primećeno da energije neba utiču na ljude, njihovo ponašanje, zdravlje, kretanje, ratove , selidbe… Ljudi su i tada znali da svet funkcioniše po veoma složenim i relativno uređenim mehanizmima koje treba proučiti, savladati i koliko je to moguće podvrgnuti ljudskim potrebama.

Prvi pokušaj da se objasne takvi procesi čovek je realizovao kroz mitologiju i različita verovanja. Tako je dostigao najveći domet promišljanja o stvarnosti i mehanizmima po kojima život teče. Zanimljiv fenomen je da sve mitološke priče koliko god bile prostorno, vremenski ili civilizacijski udaljene imaju veliki procenat sličnosti i u svakoj mitologiji postoje pandami koji su analogni ( grčki Zevs=rimski Jupiter=slovenski Ilija Gromovnik- bog svih bogova, bog groma i neba). Ta božanstva pripisivana su zvezdama i planetama koje utiču na celu Zemlju, što navodi na zaključak da na celoj Zemlji postoje mehanizmi koji donekle upravljaju čovekom i njegovim životom kako na individualnom tako i na globalnom planu. Proučavanje tih mehanizama dovelo je upravo do razvitka astrologije kao prihvaćenog metoda lečenja, predviđanja, otkrivanja potencijala itd…


Astrologija koju mi danas koristimo svoje početke našla je u državi Sumeraca i Akađana i od tada se razvija i usavršava. Mađu prvima je bila deo filozofije a danas zadire u sve ostale nauke, iako zvanično nije priznata kao nauka. Prvu namenu je imala u okvirima medicine i dugo je bila jedan od ključnih faktora kojima su tadašnji lekari i astrolozi dijagnostikovali bolest i određivali terapiju. Danas, nakon razvitka mlade nauke – psihologije, astrologija se ne može ni zamisliti kao nauka da većinskim delom nije povezana sa psihologijom.

Astrologija i druge nauke – savremeni pristup

Kao što je navedeno, astrologija je u neraskidivoj vezi sa ostalim naukama, a ponajviše sa psihologijom kao matičnom naukom za savremeni pristup astrologiji. Razvijanjem pomenutih mitologija koje su prepune simbolike (npr. ako danas u 21. veku imate situaciju da žena sa detetom čeka svog muškarca da se vrati sa puta, a on je otišao da bi svojoj porodici obezbedio prosperitet, takvu situaciju možemo poistovetiti sa Penelopom koja čeka Odiseja itd…) i uvođenjem Jungovog kolektivnog nesvesnog u psihologiju, dobili smo simbiozu simbolike i psihologije i jasno nam je da svima nama u dubokoj nesvesti leže ovakve struje, a samo je pitanje kada če one „izaći“ iz nesvesnog dela psihe i na bilo koji način se materijalizovati u našoj stvarnosti. Zbog toga savremeni pristup astrologiji ne daje prostora da mislimo da su oko nas više sile koje ne možemo ispraviti, teška sudbina koja je nepromenljiva, zla sreća koja je protiv nas i na koju nemamo nikakvog uticaja. Današnja shvatanja astrologije daleko su od gatanja, vračanja, klasičnog proricanja, izrazito mističnih sila itd… Današnja astrologija je u uskoj vezi sa psihologijom i medicinom, a njen pristup se temelji na činjenici da sve ide iz čoveka. Zato, ako Vam u životu nešto „ne ide“, astrologija (bar moderna astrologija i moderni astrolozi) neće uzrok tražiti u nesreći, teškim okolnostima i lošoj sudbini, već će razlog za takvo stanje pronaći u Vama, u Vašem nesvesnom i pokušaće da objasni šta je to što Vas koči i dati adekvatne savete da prebrodite teškoće i tako duhovno ojačate.

Prihvatanje i neprihvatanje astrologije

Po pitanju verovanja u astrologiju društvo je vrlo podeljeno: ima onih koji je u potpunosti odbacuju, onih koji je u potpunosti prihvataju, i onih koji su na sredini. Da li je ona nauka kao i sve druge, ili je samo praznoverje još uvek se sa sigurnošću ne može tvrditi sa naučne tačke posmatranja. Što se nauke tiče, astrologija se ne može svrstati u klasične nauke pre svega zato što zastupa geocentričnu teoriju koja je još u srednjem veku zamenjena heliocentričnom. Takođe, vrlo je fleksibilna i bez adekvatnih dokaza još uvek, a za njeno izučavanje potreban je talenat i veliki potencijal imaginacije i umetničkog nadahnuća, što nije slučaj sa ostalim naukama za koje je potreban samo intelekt.


S druge strane „nedostatak argumenata nije argument nedostatka“, a svedoci smo da astrologija „radi“ i pomaže čovečanstvu od kada je nastala. Takođe, razvitkom psihologije astrologija je dobila mnogo veći smisao i sve je priznatija. Tako da možemo (bar oni koji su njene pristalice) astrologiju nazvati disciplinom koja proučava zakonitosti po kojima čovek i priroda funkcionišu kao celina u svim sferama života (zdravlje, ljubav, porodica, posao itd…) koristeći planetarne konfiguracije koje su jedinstvene za svaku individuu, sa težnjom da opiše, objasni i predvidi čovekovo ponašanje i njegove realne situacije čiji je on glavni akter, a njen osnovni smisao je učiniti život čoveka lakšim i lepšim u svim segmentima egzistencije.

Astrološke discipline

Astrologija je kroz vreme razvila mnoge discipline koje su relativno zasebne ali jedna bez druge ne mogu i čine celinu pri analizi horoskopa:

1. NATALNA ASTROLOGIJA – bavi se izradom natalne karte na osnovu datuma, vremena i mesta rođenja pojedinca, ona je osnova za sva dalja tumačenja i opisuje sve potencijale, sklonosti i mogućnosti kroz ceo život, nepromenljiva je kroz vreme i iz nje dobijamo glavne informacije o natusu.

2. DIREKCIJE I ELEKCIONA ASTROLOGIJA – opisuje sva dešavanja i promene koje se dešavaju u životu pojedinca u svim segmentima (posao, ljubav, zdravlje, karijera, porodica…) u skladu sa natalnom kartom. U osnovi su tranziti planeta koji „prolaze“ kroz natalnu kartu i skladu sa njom dovode do promena. Na osnovu toga možemo predvideti dalja dešavanja. Takođe ovde ubrajamo i izradu solarne karte (izrađuje se za godinu dana – godišnji horoskop) i lunarne povratke (u okviru neke godine šta nas čeka na mesečnom nivou)

3. UPOREDNI HOROSKOP – proučava odnos između dve osobe (u ljubavnom ili poslovnom ili prijateljskom smislu) šta osobe znače jedna drugoj, šta uče jedna od druge, da li će biti u skladnom ili netrpeljivom odnosu itd… Može se izrađivati u obliku sinastrije – natalne karte jedne osobe u odnosu na natalnu kartu druge, ili u obliku kompozitne karte – zajednička karta za dve osobe na principu pronalaženja središnjih tačaka. Iz ovih karata vidimo da li će dve osobe imati sreće u ljubavi, kako utiču jedna na drugu, da li su važne jedna drugoj i u kom pravcu njihov odnos ide.

4. MUNDANA ASTROLOGIJA – bavi se dešavanjima na globalnom planu, kakva je sudbina neke države ili naroda.

Naravno astrologija se može podeliti u još segmenata, ali data podela je osnovna i najviše je u upotrebi.

Vuk Pavlović