Boja aure

boja-aure-00tDa li znate da su aure elektromagnetne energije koje emituju sve žive stvari, uključujući i biljke, koje okružuju naša tela? Aura je vezana za sve čakre-tačke energije duž naše kičme. Svi mi imamo auru koja reflektuje naše emotivno stanje i stanje našeg zdravlja.

Neke osobe su u stanju da vide auru i da interpretiraju čovekovo mentalno i psihičko stanje. Koliko je boja jasnija – energija koju osoba emituje je pozitivnija. Zamagljene ili blede boje u auri imaju negativno značenje. Pocepana aura ili velike tamne mrlje mogu da znače fizičke bolesti u tom delu tela. Aura najbliža telu vezuje se za čovekovo fizičko telo, sledeća aura vezuje se za mentalno ili duhovno telo.

Znati šta svaka individualna boja predstavlja je deo „čitanja“ aure. Prvi izazov je da se ona „vidi“! Sledeći korak je upoznavanje sa oblicima, pravcima i njihovim značenjem. Na primer, bes se vidi kao crvene varnice u auri, a zamagljene fleke oko glave mogu da znače brige i glavobolju. Mnogi ljudi i fizički mogu da vide ljudske aure. Vi takođe možete da naučite da čitate auru: uz pomoć izvesnih vežbi kao što je sedenje ispred ogledala u maglovito osvetljenom prostoru i oslobađanja pogleda da „bludi“.Crvena aura
Pozitivna: energija, strast, aktivnost, entuzijazam, hrabrost
Negativna: bes, emotivnost, nedostatak energije

Oranž aura
Pozitivna: poverenje, toplina, optimizam, sažaljenje, nezavisnost
Negativna: tuga, neodlučnost, nesigurnost, usamljenost

Žuta aura
Pozitivna: otvorenost, artikulisanost, kreativnost, entuzijazam, znanje, intelekt
Negativna: stres, briga, tajnost, nervoza, nepoštenje, manipulativnost

Zelena aura
Pozitivna: iscelivanje, ravnoteža, lojalnost, strpljivost
Negativna: Ljubomora, osetljivost, emotivna zavisnost

Plava aura
Pozitivna: donosilac mira, propovedni, duhovnost i pshička svesnost
Negativna: lenjost, brige o malim stvarima

Pink aura
Pozitivna: miroljubivost, bezuslovno davanje ljubavi, harmonija
Negativna: hod po ivici, bez osećaja pravde, osetljivost