Dete i astrologija

U poslednjih nekoliko godina u astrološkim časopisima često se pominju deca kao predmet interesovanja, a astrolozi uglavnom pišu o tome kako će se deca osećati i ponašati u određenim periodima. Koja i kakva deca će biti više plačljiva, nervozna, znatiželjna i radoznala, vesela, razdražljiva itd. jesu uobičajeni načini pisanja astroloških tekstova koji se odnose na decu. Priča se neretko proširuje i na roditelje i određenje pojedinih astroloških znakova u ulozi roditelja, odnosno vaspitača. Međutim koliko zapravo znamo o dečijem razvoju?

dete-i-astrologija

Razvoj je niz promena (psihičkih i drugih) koje se odigravaju sa protokom vremena. Ove promene izuzetno je važno pravilno sagledati i što više ih podsticati o čemu možda najbolje svedoči klasična psihoanalitička maksima „dete je otac čoveka“ koja nam sugeriše na činjenicu da je detinjstvo onaj kritični i presudni period za formiranje zrele ličnosti. Iako su stavovi među teoretičarima podeljeni, opšti stav je da razvoj deteta zavisi od prirode, genetskog nasleđa i urođene „opreme“ koje je dete dobilo od prirode ali i od socijalnih faktora odnosno interakcije sa odraslim osobama. Ono što je priroda dala detetu kao urođeni tok razvoja dešava se autoregulativno, međutim ono što je do odraslih ljudi (roditelja, vaspitača, škole i društva uopšte) u velikoj meri određeno je našim ličnim stavom i svešću o tome kako detinjstvo treba da izgleda. Sve ono što dete po rođenju uči u najvećoj meri određeno je odnosom sa odraslim osobama i tome treba pristupiti vrlo ozbiljno. Nije ni čudo da su mnogi proslavljeni teoretičari isticali da „učenje uvek ide pre razvoja, i vuče razvoj za sobom“ (L.S.Vugotski). Ima li mesta za astrologiju u temama vezanim za razvoj deteta, sa jedne ozbiljnije tačke gledišta?

Astrologija danas raspolaže sintezom znanja iz različitih oblasti, pa može odgovriti na određene dileme vezane i za decu. Pre svega može uputiti na to koji model ponašanja je detetu imanentan, koji su oni potencijali koje treba razvijati, kao i to koje starije osobe su najprilagođeniji model detetu na osnovu astrološke analize.

Vuk Pavlović