Emocionalna inteligencija

Kada je reč o istraživanjima u okviru psihologije-inteligencija, kao jedan od najvažnijih činilaca psihičkog života čoveka, zauzima same vrhove u lestvicama prioriteta za sprovođenje istraživanja u najrazličitijim kontekstima. Definisati inteligenciju kao pojam nije ni malo zahvalno, ali jedno je sigurno – do sada, inteligencija je bila posmatrana kao izraz mentalnog dela psihe čoveka i najviše se odnosila na inteligenciju u kontekstu racionalne inteligencije. Međutim, kako je priroda čoveka, pa samim tim i psihologija kao nauka, nedovoljno istražena da bi nam ponudila konačne istine o čoveku kao biću u poslednjih par decenija inteligencija nudi novi kontekst – emocionalna inteligencija.

emocionalna-inteligencija-01

Današnja nauka zaključuje da društveno najuspešniji i lično najzadovoljniji pojedinci nisu oni što ih obeležava puki visoki koeficijent racionalne inteligencije. Potpuno ostvarenje sopstvene ličnosti pripada emocionalnoj inteligenciji – sposobnosti da se saoseća sa drugima, procenjuje, stvaraju dobri odnosi, da se bude privlačan – kao i drugim emocionalnim veštinama koje su presudne da se neko zaista uklopi u društvo i bude uspešan, a time bude koristan kako sebi tako i okolini (prema D. Golemanu). 

“Svako se može razljutiti – to je lako. Ali, naljutiti se na pravu osobu, u pravoj meri, u pravo vreme, zbog valjanog razloga i na pravi način – to nije lako.” – Aristotel


Astrologija daje vrlo precizan uvid u emocionalnu inteligenciju individue kao manir ispoljavanja svakodnevnog funkcionisanja i opšte atmosfere nečijeg života kao neophodnog elementa za kvalitetan i uspešan život. Pre svega osnovne emocionalne spone formirane u primarnoj porodici i ranom detinjstvu predstavljene Mesecom, kao i spontano emocionalno ispoljavanje i mogućnost privlačnosti i dopadanja predstavljene Venerom, mnogo govore o kvalitetu života pojedinca. Mesec i Venera kao nosioci ženskog principa i emocionalnog ispoljavanja govore mnogo o intimnom i privatnom životu i odraz su emocionalne inteligencije i otkrivaju kapacitete i mogućnosti zadovoljstva u životu. Na koji način iskoristiti date kapacitete kao i kako unaprediti postojeće stanje i u kom smeru okrenuti emocionalni život pojedinca jesu pitanja na koja astrologija daje odgovore i u velikoj meri olakšava život svakog od nas. Položaj ovih planeta kao i aspekti koje oni prave opisaće emocionalnu stranu ličnosti kao i načine usmeravanja ličnih emocionalnih stremljenja ka većem užitku i kvalitetnijem životu. Često nesvesni problema, ljudi traže odgovore u neposrednom okruženju, sudbini i nesrećnim okolnostima, a možda je ključ rešenja i tačka transformacije na kvalitetniji život po pitanju svakog aspekta (porodica, brak, zdravlje, materijalna situacija…) upravo u podizanju emocionalne inteligencije na viši nivo. Sve zakone na osnovu kojih je moguće u svakom smislu unaprediti život, astrologija poznaje i daje odgovore i na najteža pitanja. Zato je korelacija između astrologije i psihologije od ključnog značaja, a o važnosti ove dve prožimajuće nauke nema potrebe polemisati.

Vuk Pavlović