O Mesecu

Mesec je prirodni satelit naše planete Zemlje koji se oko nje kreće po eliptičnoj putanji u pravilnim vremenskim intervalima. O njegovom značajnom uticaju na našu planetu zna se još od davnina, a ljudi su ga posmatrali i proučavali još u starom veku. Osim njegove važnosti koje je civilizacija izgradila posmatranjem i postavljanjem hipoteza, Mesec zavređuje veliku pažnju i sa naučnog konteksta gde su većina „narodskih“ hipoteza i verovanja opravdane naučnim metodama. Opšte je poznato da Mesec svojom gravitacijom utiče na pomeranje velikih vodenih masa (plima i oseka) i reflektuje Sunčevu svetlost. Potrebno mu je približno 29 dana da obiđe svoju orbitu pri čemu pravi određene položaje koje nazivamo mesečevim menama. O njegovoj važnosti za psihički život ljudi dovoljno svedoče činjenice da se na pun Mesec pobuđuje psihosomatika čoveka te da stvara preosetljivost, duševne tegobe, mesečarenja, lucidne snove itd… Čak lekari i hirurzi izbegavaju da vrše operacije na određene Mesečeve mene verujući da je protok krvnog i limfnog sistema pojačan, te se na vrlo suptilan način menja i humoralna regulacija u organizmu. Stare civilizacije takođe su proučavale kretanje Meseca i na osnovu njega isticali su određene dane u mesecu, obavljali rituale, završavali obaveze, priređivali veselja i gozbe… Svi ovi navodi upućuju na zaključak da je uticaj meseca na živote svih nas izuzetno velike važnosti.

o-mesecu-01

U astrološkom kontekstu položaj Meseca takođe zavređuje vrlo veliku pažnju i za kvalitetno tumačenje života pojedinca potrebno je detaljno analizirati položaj i aspkte koje Mesec pravi. Astrološki Mesec svojom fluidnom prirodom povezuje se sa osnovnim emotivnim vezama sa okruženjem u najranijem detinjstvu. Kao ono najsuptilnije i najnežnije u čoveku, dok je bio dete, ilustruje mesec – stoga on predstavlja dom, atmosferu u domu, emotivne obrasce koje formira majka, samim tim oslikava majku i odnos sa majkom. Količina emocija i detetov afinitet prema majčinoj figuri u mnogome određuju život pojedinca u zrelom dobu, pa svi „neprijatni“ aspekti sa Mesecom smatraju se teškima i predstavljaju razvojne probleme u psihičkom životu deteta, a njihovo ispravljanje i transformacija su teški i intenzivni. Mesec predstavlja liniju najmanjeg otpora i u psihološkom smislu vezuje se za primarne emocije i način emotivnog ispoljavanja u njegovom najsirovijem, najprirodnijem, nekanalisanom obliku. Upravo zbog toga Mesec je i tačka u kojoj čovek dolazi do samog sebe i spoznaje svoju suštinu gde je sloboda neometane imaginacije, želja, potreba i predstava data u izvornom obliku. Mesec nam daje informaciju kako je natus kao dete percipirao i doživljavao svet oko sebe i na koji način je formirao svoje emotivno-psihološke obrasce koje će kasnije privlačiti u životu. U slučaju teških aspekata natus obično pamti emotivno siromaštvo i neprihvaćenost od okruženja na najsuptilnijem nivou. Nije ni čudo što kasnije u životu privlači nesrećne ljubavi, razor braka ili psihičke smetnje. Zbog toga je jako važno da astrolog klijentu objasni obrasce koji su ga odveli u teška psiho-emotivna stanja i na taj način pomogne i rasvetli situacije koje klijent doživljava kao sudbinsku nesreću.


Mesec je, kao što smo rekli, povezan sa detinjstvom i majkom, pa stoga on predstavlja i ženski nesvesni deo psihe muškarca i određuje sliku žene kakvu želi u svom životu, kao i svesno osećajno izražavanje žene (dok je Sunce nesvesni muški deo ženske psihe). Samim tim, Mesec određuje i izbor partnera kao i bračno stanje i sveukupni protok emocija kroz život pojedinca.

Što se tiče zdravlja Mesec predstavlja više psihu nego telo, ali kako psihički život u mnogome određuje i telesno, fizičko zdravlje Mesec utiče na protok svih tečnosti u organizmu. Krvni, limfni i žlezdani sistemi su upravo pod Mesečevom vladavinom. S obzirom da predstavlja ženski princip utiče na ženske reproduktivne organe, naročito na sposobnost začeća, matericu, jajnike, grudi, kvalitet mleka, menstrualni ciklus, a s obzirom da je vezan i za doživljavanje i percepciju sveta oko sebe Mesec utiče i na vid. Takođe kroz mesec vidimo i genetsko nasleđe preko majke i eventualne nasledne bolesti.

Kada je u pitanju simbolika meseca u konkretnom, materijalnom smislu, mesec predstavlja sve reke, tekuće vode, slatka jezera, ostrva… Vezan je za predmete koji se izrađuju od fluidnih materijala i koji se izlivaju i u raznim kombinacijama sa drugim planetama govori o prirodi materijala od koje je nešto izgrađeno (sa Marsom čelik, sa Suncem zlato, sa Neptunom staklo itd…). Predstavlja sve igračke i predmete za koje je natus bio vezan kao dete, sve slike predela, zavičaja, domovine i prirode koja ga je okruživala. Takođe, predstavlja masovnost i okupljanje javnih masa ponesenih osećanjima i idealima zasnovanim na više emotivnim nego mentalnim potrebama.

Simbolika i značaj Meseca su nepregledni i od suštinske važnosti za analizu svakog individualnog natalnog horoskopa.

Vuk Pavlović