Retrogradna Venera

Venera – relativno brza, Zemlji bliska planeta, analogon Afrodite u starohelenskoj mitologiji koja simbolizuje ljubav, međuljudske odnose, osećaj za lepo, estetski izražaj, ekonomsku dobrobit, obrt i priliv novca, način na koji sklapamo partnerstva, erotični arhetip u ženskoj psihi i ženski deo muške psihe – uvek se nalazi u blizini Sunca i Merkura, a na svakih 18 meseci do dve godine, približno, zaokreće smer kretanja i orjentiše se unazad, retrogradno.

Retrogradna Venera

 

U 2017-oj godini Venera će biti retrogradna od 05. marta do 15. aprila pri čemu retrogradni hod počinje od 13. stepena Ovna, vraća se do sazvežđa Riba, da bi od 26. stepena Riba opet nastavila direktnim hodom, ka Ovnu. Dakle, svoj najveći deo ovog retrogradnog hoda boraviće u Ovnu gradeći raznovrsne i mnogobrojne aspekte. Šta nam ovakva Venera poručuje i šta možemo da očekujemo u periodu njenog retrogradnog kretanja?

Pre svega, osvrnimo se na sam kvalitet Venere u Ovnu. Ovan je znak Venerinog izgona, što znači da njena energija i nije baš „dobro došla“ u polju Ovna, sasvim logično, jer njen dom je u Vagi, opozitnoj Ovnu. Venera u Ovnu nema vremena za osmišljavanje forme, lepog estetskog izražaja, proračunavanja i analize međuljudskih odnosa itd… već je samosvojna, individualna i s manjom moći kontrole nad ličnim nagonima i impulsima nego inače.

Na sve to retrogradna – dakle vraća se da ponovo pokuša da promeni svoju prirodu, ili pak prirodu Ovna, ili i jedno i drugo. Stoga u ovom periodu možemo očekivati burne reakcije među supružnicima, partnerima, poslovnim saradnicima itd… i izbijanje na površinu svega onog guranog pod tepih a tiče se pravde u odnosima, odmeravanja lične vrednosti i vrednosti drugih, kao i ekonomskih vrednosti odnosno novčanoj moći, statusnih pitanja i svih ostalih nedorečenosti i nedovršenosti.

Odjednom, iz vedra neba pojavljivaće se bivši partneri, bivši poslovni saradnici, šefovi, radnici, nosioci zaostalih isplata/uplata ili nerešenih sudskih sporova, naročito imovinskih i porodičnih. Stoga je važno biti pribran i pokušati pomiriti ove dve sukobljene prirode Venere i Ovna, koje su po istom obrascu i napravile probleme na koje se sad vraćamo.

Od 20. marta ovoj Veneri pridružuje se i Sunce u Ovnu da dodatno osvetli i razobliči sve ono nerešeno iz prošlosti i da potpuno obelodani sve detalje i sitnice i zvačino otpočne transformaciju dosadašnjeg stanja i inertnog poretka. Jupiter i Pluton su gotovo u egzaktnom kvadratu, iz Vage i Jarca, pa ova Venera (kao vladar Vage gde je sada Jupiter) može sa sfere ličnog prerasti i u sferu kolektivnog, pa je u neku ruku moguća bar delimična rekonstrukcija društvenog poretka, pa i ne iznenađuje što su tik posle njenog retrogradnog hoda zakazani i predsednički izbori u Republici Srbiji (zemlji Jarca) – naravno, ništa preterano, jer Venera je ipak lična planeta.

Šta ovakva Venera može doneti svakom od nas ponaosob možemo videti izradom individualnih natalnih karata, ali kako god – suptilno ili burno- ostaviće tragove i razrešiti dosta stvari u našim životima.

Vuk Pavlović