Saturn u Vodoliji

Promena položaja velikih planeta, naročito kada je u pitanju Saturn, već dobro poznat i potpunim laicima, uvek nosi neki novitet, novu fazu razvoja i društva i pojedinca, a samim tim i relativnu dramatičnost i mobilisanje snaga neophodnih na prilagođavanje datoj promeni. Na šta treba da obratimo pažnju kada je Saturn u Vodoliji?

Pre svega…

Saturn, koji u grčkoj tradiciji predstavlja božanstvo Hronos, obavijen je u analizama vrlo često nekim crnim verovanjima i rđavim interpretacijama kao nosilac tame, prepreka i blokada, mukotrpnog rada, odricanja, asketizma kažnjavanjem ili frigidnošću. S druge strane, mnogi ga vide kao velikog učitelja, nosioca najdubljih i najznačajnijih iskustava, trajnosti i odlučnosti kao i zagarantovanog uspeha u slučaju vrednog rada i pokoravanja. Dakle, osim užasavajućih, gotovo đavoljih težnji, Saturn nudi i stabilnost, istrajnost i niz drugih kvaliteta koji nas oduševljavaju i kojima smo fascinirani i privrženi. Nameće se pitanje kojoj interpretaciji poverovati i šta očekivati od promene položaja Saturna: dobro ili zlo?

Mitološka pozadina

Ako se vratimo u mitologiju i preispitamo izvorne, originalne interpretacije Saturna, opet nailazimo na određenu dvostrukost. Kronos je bio sin strašnog titana Urana, u početku vrhovnog Boga. Zbacio ga je sa prestola vrlo brutalno, kastrirajući ga, a od njegovih genitalija bačenih u vodu stvorila se svima dobro poznata boginja ljubavi i lepote Afrodita. Dakle, ako ovde zastanemo možemo videti hladnokrvnu oceubilačku i destruktivnu stranu Saturna. Međutim, mitologija kaže da je za vreme vladavine Kronosa zemljom vladao mir, spokojstvo i izobilje naredni dugi niz godina. Izgleda da svaka brutalna scena patnje i stradanja povezana sa Saturnom donosi veliko izobilje i pravi mir. Kronos, saznavši da bi i njega mogla zadesiti ista sudbina od strane njegove dece (misli se na Zevsa, Posejdona i Hada) odluči da proguta rođene potomke. Međutim, bio je prevaren, i umesto Zevsa podmetnut mu je kamen koji je proždrao, dok je Zevsa čuvala mitska koza koja se zvala Amalteja. Proročanstvo se ispunilo i Zevs je uspeo da zbaci svog oca Kronosa i zatočio ga je u Hadovo carstvo podzemlja, u deo nalik zatvoru koji se naziva Tartaros. Prema sakupljenoj mitologiji Kronos i dalje vrišti iz dubina Tartarosa i zapomaže da bude oslobođen.

Saturnovi motivi

Ovde vidimo još jedan motiv povezan sa Saturnom a to je kazna, zatočeništvo ili tamničenje nastale kao posledica loših odluka, možda još bolje rečeno loših namera, jer Kronos nije sproveo ono što je i naumio, čedomorstvo se nije dogodilo, bio je prevaren. Treba primetiti još jedan motiv a to je bežanje od svoje lične posebne sudbine i mirenje sa njom. Kronosu je predviđeno, određeno, dato da bude svrgnut jer ni jedno vreme ne može i ne sme biti večno i nepomično. Istorijski ciklusi kruže, a svaka formalna struktura kad ispuni svoju svrhu umire i biva zamenjena novom. Kronos je hteo da zaustavi ovaj prirodni proces proždiranjem potomaka, a ogrešiti se o univerzum i posebnu svrhu ili sudbinu skupo se plaća.

Višeznačnost Saturna

Sumirajući ovu kratku interpretaciju mita, možemo videti neke glavne elemente višeznačnosti Saturna. Tačno je da donosi blokade, izolaciju, muku i strahove, ali ne da bi bio zloban sam po sebi, nego da bi naterao čoveka ili društvo da se okrenu ka unutra, da pronađu unutrašnje značenje i duboko se preispitaju. Nakon toga sledi period izobilja i to pravog unutrašnjeg mira i spokoja što je neprocenljivo zlato koje Saturn nudi ma u kom položaju bio. Naravno, i to izobilje ima svoju vremensku determinisanost, pa potpuno identifikovanje sa njim, a zanemarivanje daljih ciklusa napretka i rada čini ozbiljan greh, a kazna je mitološki rečeno tamnica Tartarosa. U psihološkom smislu, Saturn, u zavisnosti od aspektovanosti sa drugim planetama, predstavlja ključni problem, neku vrstu blokade koja se ispoljava strahom, bolom i osećajem inferiornosti, neadekvatnosti koje osoba ne može da se otarasi ili je samo jednostavno ignoriše. Dakle, Saturn će naterati svakog pojedinca da duboko zabaci pogled ka unutra i otkrije prave motivacije svojih osećanja ili ponašanja, ne okrivljujući ili ne oslanjajući se na druge ljude i spoljašnji svet uopšte. Ezoteričnim rečnikom, ovaj ključni problem ili blokada može se interpretirati i kao karma ili sudbina. Svakako, pred svakim pojedincem iscrtan je zadatak koji se ne može ignorisati ili preskočiti.

Saturn na nebu

Saturn menja svoj položaj u znacima zodijaka na približno 2,5 godine, a 23. marta 2020. ušao je u znak Vodolije. Međutim, jako je važno napomenuti da njegovo puno izražavanje koje se vezuje za Vodoliju, ipak neće biti ove godine. Razlog je taj, što će Saturn vrlo brzo preći u retrogradni hod, dakle počeće da se kreće unazad već 11. maja 2020. da bi se konačno 02. jula vratio u znak Jarca. Ponovnim kretanjem u direktnom hodu opet će ući u Vodoliju tek krajem godine, tačnije 21. decembra 2020. i to je zapravo njegov pravi i suštinski ulazak u Vodoliju. Ovaj period od 3 meseca (23.03-02.07.) je samo blagi nagoveštaj, uvod u novo poglavlje i jako ga je dobro iskoristiti za pripremu i završavanje svih ključnih pitanja otvorenih u protekle 2 godine, naročito ona iz 2019.

vodolija - astrološki znak

Saturn u Vodoliji

Kada dođe vreme detaljnije ćemo se baviti pitanjem znaka Vodolije i šta nam Saturn u ovom znaku donosi. Za sada je dovoljno reći da je Vodolija kolektivistički znak, predstavlja kolektivne ideje i transformaciju društvenog poretka, kao i obrazovne, socijalne i ostale institucije koje imaju za cilj civilizovanje čoveka. Osvešćivanje potrebe za grupnim životom, ispravljanje nepravdi, naročito onih vezanih za položaj određenih društvenih slojeva biće glavni poriv Saturna u Vodoliji. Penzioni fondovi i fondovi socijalne i zdravstvene zaštite mogu biti ozbiljno uzdrmani. Naravno, nije za čuđenje da je vrhunac epidemije covid-19 virusom vođen Saturnom u Vodoliji. Ali nakon trauma koje ovakva situacija, koja je sveopšta i obuhvata sve nas, obično dolazi borba a iza nje katarza. Vodolija oslikava i naše želje i potrebe, ali najviše one koje izranjaju iz mentalne ravni, dakle želje za učešćem u socijalnom životu, pravljenjem inovativnih projekata i oslobađanjem kreativnosti koja može biti prepoznata od strane sredine, potrebu za satisfakcijom.

Saturn u Vodoliji menja lična uverenja

Na nivou pojedinca, Vodolija odslikava i preispituje uverenja. Sa Saturnom u Vodoliji, gotovo svi ćemo biti primorani da sopstvena uverenja koja smo koristili kao pravilnik ponašanja i sistem upravljanja sobom promenimo, modifikujemo i proširimo. Ono za šta smo mislili da nikada nećemo odobriti, ili što ćemo uvek osuđivati možda se desi baš nama. S druge strane nešto u šta smo slepo verovali da je korisno i zdravo možda počne da pokazuje svoje najgore lice. Koliko god da je Vodolija kolektivni znak, ona dolazi do svakog pojedinca i strahovito utiče na njegov život. Misli se često da ona nema veze sa bazičnim ljudskim životnim potrebama kao što su novac ili potreba za vezom. Međutim nije tako. Ona samo prevazilazi problem pojedinca kao takvog i kroz nju struje jake sile kolektivnog nesvesnog i primoravaju pojedinca da svoj intimni život menja, često ne bivajući svestan da ta mala promena u njegovom životu znači veliki napredak za civilizaciju. Prema tome, Vodolija može uticati na brak, isto koliko i Vaga, i na novac isto koliko i Bik. Čak i više od Vage ili Bika ili bilo kog znaka pre nje, jer čoveka nagoni na promene za koje on sam veruje da ih ne želi, već da je na njih nateran. Kako Saturn bude uzmicao kroz Vodoliju, shvatićemo da uticaji Vodolije provejavaju kroz nas same i otkriće nam da smo mnogo više od onoga što mislimo da jesmo. Društvo kao celina i kolektivitet kao takav nam nisu neprijatelji, već su deo nas. Saturn u Vodoliji je zato tu da nas nauči ovoj lekciji.

Vuk Pavlović