Severni mesečev čvor u Lavu

U astrologiji osim planeta, zvezda i satelita uključene su i određene tačke preseka različitih orbita. One zapravo ne postoje u realnosti, ne kreću se zaista kao nebeska tela već se izračunavaju matematički. Najvažnije među njima jesu tačke preseka putanje Meseca i ekliptike, odnosno zamišljene ekliptike Sunca u odnosu na Zemlju, jer astrologija neguje geocentrični pristup. […]
Severni Mesečev čvor u Lavu

U astrologiji osim planeta, zvezda i satelita uključene su i određene tačke preseka različitih orbita. One zapravo ne postoje u realnosti, ne kreću se zaista kao nebeska tela već se izračunavaju matematički. Najvažnije među njima jesu tačke preseka putanje Meseca i ekliptike, odnosno zamišljene ekliptike Sunca u odnosu na Zemlju, jer astrologija neguje geocentrični pristup. Mesto gde Mesečeva putanja preseca ekliptiku na jednom polu jeste Severni Mesečev čvor, dok je njemu suprotan Južni Mesečev čvor tačno 180 stepeni nasuprot Severnom.

Severni Mesečev čvor u Lavu 1

Zbog specifičnosti perspektive sa Zemlje, Severni i Južni čvor prirodno se kreću unazad, u smeru od Riba ka Ovnu, odnosno smer koji važi kao retrogradan za sve planete zapravo je direktan za čvorove, i obratno, kada su čvorovi retrogradni zapravo se kreću u smeru od Ovna ka Ribama što je direktan prirodni smer za ostale planete. Vremenska frekvenca čvorova jeste približno 1,5 godinu odnosno 18 meseci.

Tradicionalno, čvorovi funkcionišu antagonistički gde je Severni tumačen kao izraziti benefik, dok je Južni uvek malefik, pa se tako često npr. u ljubavnim odnosima ukoliko se poklapaju planete partnera sa Severnim čvorom daje pozitivna i stimulišuća prognoza, a sa Južnim psihopatološka, negativna projekcija budućnosti. Zapravo Mesečevi čvorovi određuju našu sudbinu u smislu odabira puta kojim treba ići, tačnije identifikuju nas s našom misijom koju treba da ispunimo tako da uvek težimo znaku Severnog Mesečevog čvora, a otpuštamo i odvajamo se od Južnog. U tom smislu, Severni čvor vezuje se za budućnost, za dalje nivoe tek predstojećeg razvoja, a Južni za ono što smo bili, što je već ostvareno ili za neku tačku u davnoj prošlosti (misli se na prošlost duše, karmu) koja je ostala nerešena, neraščišćena i koja stvara probleme dok se ne razreši.

U tranzitima, trenutnom kretanju ova dva čvora, znak i polje kroz koje tranzitira Severni čvor jesu naredne lekcije i težnje unutar 1,5 godine, dok je znak i polje Južnog čvora ono što treba napustiti, otpustiti ili osvestiti da se dešavalo nekada davno, na nivou duše kako bi se razrešilo. Za Mesečeve čvorove najčešće se vezuje planeta Pluton čijim posredstvom se ostvaruje životna misija.

Severni Mesečev čvor u periodu 2017 – 2018.

Početkom ove godine Severni Mesečev čvor prolazio je kroz Devicu a Južni, logično, kroz Ribe, da bi se 10.05.2017. situacija izmenila, pa su čvorovi promenili znak unazad – Severni čvor je ušao u znak Lava a Južni 180 stepeni opozitno u Vodoliju. Ovakva postavka održaće se do 08.11.2018. godine.

Severni Mesečev čvor odvešće nas bliže nama samima i preorjentisaće nas na sopstvenu ličnost, sopstvenu kreativnost i vraćanje na individualizam. Vreme je da iz mora informacija, socijalnih pritisaka, društvenog i političkog života koji homogenizuje i okuplja oko jedne ideje vratimo se korak unazad, ka sebi, ka onome šta mi želimo i čemu se nadamo. Severni čvor u Lavu podstaći će sve ono što je originalno u nama i za razliku od Vodolije usmeriće nas na ono po čemu se razlikujemo od drugih, a ne na ono po čemu smo slični i što nas spaja.

Individualnost u kontekstu izgradnje spostvenog Ja jeste pravi put za naredni period. Uticaji Severnog čvora u Lavu mogu se odraziti na gotovo sve aspekte života: karijeru, odabir partnera, preuređenje porodičnih odnosa kao i probuđivanje nekih zakopanih talenata i okretanje kreativnosti, lepa putovanja podređena ličnom užitku kao i jasnija diferencijacija sopstvenog kulturnog života ili ideja kojima se vodimo. Moguće su promene kolektiva na poslu, ili grupe prijatelja i poznanika kojoj pripadamo. Sve u cilju vraćanja sebi, sopstvenoj individualnosti i originalnosti.

Naravno, ove promene važno je ispratiti mirno i svesno, a ne agresivno i svađalački u šta je lako zapasti jer je Lav sam po sebi srčan i temperamentan znak. U ovim samim počecima tranzitiranja kroz znak Lava, Severni čvor će nas podsetiti na sve ono iz prošlosti što smo proživeli sa drugima kroz socijalno iskustvo i kroz društvene organizacije (škole, institucije, firme…) i nateraće nas da se zapitamo gde smo to mi, i šta smo to mi bez socijalnog posredovanja. Ponovna izgradnja sebe kao nezavisnog i originalnog člana društva jeste osnovni smisao ovog tranzita a potraga za sobom može trajati i čitavih godinu i po dana.

Vuk Pavlović