Transformativni uticaji: Uran, Neptun, Pluton

Uran, Neptun i Pluton – najkasnije otkrivene planete a samim tim i „najmlađe“ u astrologiji često dovode do teškoća laike a i astrologe. Koja je dinamika njihovog uticaja? Šta nam poručuju? Kako razumeti njihovo izrazito sporo kretanje? Da li imaju uticaj na pojedinca ili su rezervisane samo za kolektivna dešavanja, društvo i politiku u celini? Da li su benefici ili malefici? samo su neke od dilema koje muče astrologe. Ove tri planete jednim imenom nazivamo transpersonalnim ili transcendentnim što ukazuje na njihovu nadličnu prirodu pa se može zaključiti da su one presudne za kolektivna, opšte-društvena dešavanja. Međutim podjednako je važno razumeti pojam „nadličnog“ i kao uzvišeni duhovni poredak i stepen razvoja svakog pojedinca koji je najčešće nepristupačan njegovoj svesti. Otuda ove planete objašnjavaju i predviđaju dublju poruku i suštinu svake situacije u kojoj se nađemo, naročito one neprijatne.

Uran: Planeta vladar Vodolije odnosi se na dublju svest i lični samorazvoj na mentalnoj ravni postojanja. Kako razumeti, i uopšte, kognitivno obraditi i razrušiti sopstvne mentalne okvire i ograničenja koja iz njih proizilaze jesu glavna pitanja na koje planeta Uran daje odgovore u zavisnosti od položaja u horoskopu.Traženje odgovora na pitanje zašto se nešto dešava jeste glavni znak uticaja ove planete. Njegova niža oktava je Merkur.

Neptun: Planeta vladar Riba odnosi se na rastapanje i rušenje blokada na emocionalnoj ravni sa ciljem što boljeg razumevanja i saosećanja sa drugima. Neptun teži da sruši granice među ljudima i da ih poveže. Svaka promena mode, stila, muzike ili uopšte globalnog trenda koji upija većina populacije jeste dokaz postojanja Neptunovog uticaja. Odgovor na pitanje kako se spojiti sa drugim ljudima i odgovoriti na socijalne zahteve leži u položaju Neptuna. Njegova niža oktava je Venera.

Pluton: Planeta vladar Škorpiona je najudaljenija i najsporija transpersonalna planeta? Pluton utiče na dublju spoznaju duhovne ravni čoveka i ukazuje na tačku transformacije i duhovnog preobražaja. Odgovor na pitanje šta je suština postojanja svakog pojedinca i na koji način svako od nas može izrasti u celovitu i zaokruženu ličnost leži u položaju Plutona. Osećaj sopstvene posebnosti i jedinstvenosti jeste najjasniji znak prisustva uticaja Plutona. Njegova niža oktava je Mars.

Vuk Pavlović